Vzdělávací program Quality Academy

Společnost Lloyd’s Register ve spolupráci s Aero Vodochody Aerospace připravila vzdělávací program Quality Academy určený pro další vzdělávání quality engineerů. Účelem programu je nastavení jednotného standardu použití nástrojů managementu kvality v odvětví letecké výroby. Přínosem pro absolventa a pro jeho zaměstnavatele je, že po absolvování tohoto kurzu bude mít celou škálu znalostí z oblasti řízení kvality na mezinárodní úrovni a bude plně schopen vykonávat tzv. dodavatelské audity, kde bude rovnocenným partnerem pro své protějšky vysílané zahraničními dodavateli. První běh programu právě dokončilo 22 absolventů. Další běhy programu se budou otvírat na základě poptávky v průběhu roku 2016. V případě zájmu kontaktujte Alici Undusovou ze SČLP nebo přímo firmu LRQA – pana Jindřicha Znamenáčka.

Napsat komentář