Význam inovačního fóra Svazu na veletrhu v Paříži podtrhla účast vzácných hostů

Význam inovačního fóra, které Svaz uspořádal na veletrhu v Paříži, podtrhla účast vzácných hostů i přátelská atmosféra.

Na fóru, které proběhlo 18. června na českém stánku na Paris Air Show, vystoupilo hned několik zástupců českých leteckých výrobců. Larbi Ouchelouche ze společnosti SPEEL Praha, Jim Stoker
z GE Aviation Czech a Gerrard McCluskey z AERO Vodochody AEROSPACE nahlédli na téma inovace ze tří různých pohledů – specialisty na palubní systémy, předního výrobce turbovrtulových leteckých motorů a výrobce integrovaných letadlových celků. Všichni řečníci zároveň poskytli tři důležité směry – Larbi technický, John globální a Gerrard vývojový, které později propojili v jeden společný jmenovatel – nezbytnost spolupráce specialistů, integrátorů a globálních hráčů. Představitelé potvrdili, že Česká republika je ideální destinací pro inženýring také z důvodu bohatých zkušeností s vývojem desítek typů letadel, letadlových systémů i leteckých motorů,
které se přenášejí z generace na generaci.

Inovační fórum proběhlo pod záštitou její excelence paní Marie Chatardové, velvyslankyně České republiky ve Francii, která ve svém úvodním příspěvku zdůraznila, že český letecký průmysl si zachoval kontinuitu v oblasti vývoje letadel, schopnost držet vysokou efektivitu výroby a že nikdy nepromarnil příležitost vtisknout výrobkům svoji vlastní „českou“ tvář. Záštitu a podporu inovačnímu fóru vyjádřil svojí osobní účastí a příspěvkem také Jiří Žák, náměstek Ministerstva dopravy ČR, který vyjádřil potěšení nad růstem leteckého průmyslu v ČR a popřál hodně úspěchů v oblasti inovací a vývoje nových technologií ve spolupráci se zahraničními partnery. Diskuzi moderoval prezident SČLP Ladislav Šimek. Mezi nejvýznamnější hosty inovačního fóra patřili představitelé firem jako EADS Innovation Works, Airbus France či  Mitsubishi Heavy Industries.

Napsat komentář