Valná hromada SČLP zvolila nové vedení

Ve čtvrtek 24. listopadu se v prostorách Driessen Aerospace v Plzni uskutečnila valná hromada Svazu českého leteckého průmyslu. Zástupci členů Svazu si vyslechli zprávu o působení Komise pro vzdělávání, byli seznámeni s průběhem příprav strategie leteckého průmyslu a zhodnotili dosavadní činnost SČLP.

Jednání valné hromady

Pozitivní ohlasy vzbudila činnost Komise pro vzdělávání, která dokázala za několik měsíců získat data nutná k lepší kooperaci škol a leteckých výrobců a navázat kontakty mezi Svazem a středními i vysokými školami. Kladně hodnocena byla i komunikace v rámci Svazu. Členové Svazu se shodli na tom, že oba tyto směry je třeba dále rozvíjet a podporovat.

V závěru bylo zvoleno nové vedení Svazu. Do představenstva Svazu českého leteckého průmyslu byly zvoleny společnosti GE Aviation Czech s. r. o., Jihlavan, a. s., Letov letecká výroba s. r. o., Driessen Aerospace s. r. o. a AERO Vodochody, a. s. Prezidentem Svazu se stal Ladislav Šimek z AERA Vodochody, viceprezidentem Milan Šlapák z GE Aviation Czech.

Do Dozorčí rady Svazu českého leteckého průmyslu byly zvoleny společnosti LA Composite s. r. o., Znojemské strojírny s. r. o. a Quittner & Schimek s. r. o. Předsedou Dozorčí rady se staly Znojemské strojírny, zastoupené Luďkem Blažkem.

Napsat komentář