V leteckém průmyslu chybí kvalifikovaní zaměstnanci

Téměř tři tisíce pracovníků budou v následujících letech potřebovat české firmy pro svůj rozvoj a zahraniční investoři pro realizaci projektů v oblasti leteckého průmyslu v ČR. Z toho 65 % zaměstnanců by mělo mít vysokoškolské vzdělání.

Český trh práce ale v současnosti téměř nemá co nabídnout. Nejen to vyplývá z analýzy Svazu českého leteckého průmyslu. Východisko ze situace hledali zástupci středních a vysokých škol, státních institucí a firem působících v oblasti leteckého průmyslu na konferenci Vzdělávání pro letecký průmysl, která se konala 1. března 2012 v Kongresovém centru v Praze.

Nedostatek kvalitních absolventů technických oborů je jedním z hlavních limitujících faktorů rozvoje českého leteckého průmyslu. „Na rozhodnutí investorů, kam umístí svoji investici, má vliv řada věcí. K nejvýznamnějším z nich patří právě dostatek kvalifikované pracovní síly se zkušenostmi i jazykovou vybaveností,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Proto také technické vzdělávání podporujeme a snažíme se ukázat žákům a studentům vysokých škol, jaké perspektivy technické obory nabízí.“

„Český letecký průmysl musí zvýšit svoji onkurenceschopnost na globálním trhu. Naší konkurenční výhodou není ani cena pracovní síly ani geografická poloha, musíme se proto soustředit na know-how. Musíme být o třídu lepší, než západní firmy, které mají politicko-ekonomickou podporu svých vlád,“ říká prezident Svazu českého leteckého průmyslu Ladislav Šimek.

Svaz českého leteckého průmyslu, pod jehož záštitou se akce uskutečnila, na konferenci prezentoval výsledky analýzy a akční plán speciální pracovní skupiny zaměřené na aktivní řešení problematiky technického vzdělávání. Skupina složená ze zástupců státních institucí, vysokých škol a největších zaměstnavatelů v leteckém průmyslu od září 2011 analyzovala poptávku po leteckých specialistech a srovnávala ji s nabídkou absolventů technických a ekonomických oborů.

Analýza poukázala na kritický nedostatek uchazečů o studium leteckých oborů, a to přesto, že se jedná o odvětví se zajištěnými pracovními příležitostmi a dlouhodobou perspektivou. Největší poptávka je po úzce specializovaných odbornících, jako jsou letečtí konstruktéři a technologové, a strojařských profesích, jako jsou obráběči, zámečníci či nástrojáři.

Z analýzy rovněž vyplynulo, že k hlavním problémům technických oborů patří jejich nízká přitažlivost pro absolventy základních a středních škol. Příčiny je možné hledat ve společnosti, struktuře systému i rodinách. Skupina proto vytvořila akční plán kroků,
které by měly vést ke zvýšení zájmu o letecké obory a povědomí o leteckém průmyslu obecně. Patří mezi ně například zavedení dlouhodobých stáží vybraných talentů u členských firem Svazu nebo spolupráce se školami na vytvoření učebních plánů, které budou v souladu s dlouhodobou praxí v leteckých společnostech.

„Důležité není jen to, že po studiu leteckého oboru najde student dlouhodobé uplatnění, ale i úspěchy českého leteckého průmyslu, který v posledních letech zlepšuje svoji pozici ve světě,“ zdůrazňuje vedoucí pracovní skupiny Radka Vojtíková z GE aviation. „Podařilo se nám překonat stav, kdy jsme museli přesvědčovat zahraniční partnery o svých schopnostech,“ doplňuje prezident Svazu českého leteckého průmyslu Ladislav Šimek.

Akční plán měl pozitivní ohlas i u zástupců státních institucí. „Pro mě je nejdůležitější, že se ukázalo, že Svaz českého leteckého průmyslu je otevřený spolupráci a že se chce podílet na technickém vzdělávání. Je dobře, že firmy ve Svazu můžou našim studentům a žákům nabídnout stáže, stipendia, mentoring nebo vedení závěrečných prací,“ zdůraznil Petr Bannert, ředitel Odboru středního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Problém s technickým vzděláváním si dlouhodobě uvědomujeme, dokonce vznikla mezirezortní pracovní skupina, která se zabývá podporou pro technické vzdělávání. Spolupracujeme i s dalšími svazy a skupinami, které se potýkají s podobnými obtížemi. Činnost Svazu českého leteckého průmyslu by proto mohla pro další takové organizace sloužit jako příklad,“ dodala Jana Čermáková z Odboru podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kontakt na CzechInvest:

Mgr. Štěpánka Filipová

Tisková mluvčí

mobil: +420 724 302 802

e-mail: stepanka.filipova@czechinvest.org

www.czechinvest.org

 

Kontakt na Svaz českého leteckého průmyslu:

Mgr. Tereza Kryšpínová

PR Specialista

mobil: +420 734 518 038

e-mail: tereza.kryspinova@sclp.cz

www.sclp.cz

Napsat komentář