Ustavující schůze SČLP

Dne 26. 5. 2011 proběhla v prostorách společnosti AERO Vodochody a.s. ustavující schůze Svazu českého leteckého průmyslu.

Společnosti přítomné na ustavující schůzi rozhodly o založení Svazu českého leteckého průmyslu a schválily jeho stanovy.

Cílem Svazu je rozvíjet ekonomickou spolupráci mezi členy a spolupráci zaměřenou na získávání a podporu nových projektů s průmyslovou aplikací, podporovat a propagovat vzdělávání pro letecký průmysl, působit na usměrňování podmínek podnikání a podporovat konkurenceschopnost českého leteckého průmyslu.

Společnosti se dále dohodly, že Svaz bude samostatně hájit zájmy svých členů v oblasti leteckého průmyslu, napomáhat k vytváření podmínek pro přímou spolupráci, spolupracovat s ostatními podnikatelskými a státními organizacemi v zájmu dalšího rozvoje leteckého průmyslu.

Napsat komentář