Ustanovení Komise pro vzdělávání SČLP

Na základě rozhodnutí členů a představenstva SČLP ustanovil dne 15.7.2011 prezident svazu Ladislav Šimek Komisi pro vzdělávání.

Ustanovení Komise je výsledkem dlouhodobé a cílené aktivity členů svazu řešit otázky vzdělávání pro letecký průmysl, který v posledních letech prošel významnými změnami. Stoupající požadavky průmyslu jak v oblasti kvantity tak kvality absolventů středních a vysokých škol kladou vysoké nároky na školský systém. Komise má za úkol analyzovat současný stav a na základě kvalifikovaného výhledu navrhnout možnosti řešení. Mezi základní úkoly tak např. patří:

  • kvantifikovat poptávku na vzdělávání na dalších 5 let
  • kvantifikovat absolventy v letech 2008-2011 s výhledem 2012-2015
  • definovat obsahovou změnu náplně vzdělávání pro jednotlivé školy (nové obory, změny stávajících)
  • vytvořit a vyhlásit pravidla pro praxe, stáže a stipendia
  • vytvořit souhrnnou kvantifikovanou nabídku pozic v oblasti leteckého vzdělávání/z toho v angličtině
  • zmapovat existující systém podpory vzdělávání a rekvalifikace v ČR a v EU
  • institualizovat poskytování podpory vzdělávání v oblasti letectví

Komise složená s představitelů škol, firem a CzechInvestu vypracuje dokument, který bude základem pro akční plán Strategie SČLP v oblasti vzdělávání.

Věříme, že všechny společnosti oslovené ke spolupráci na tomto projektu na sebe vezmou svůj díl odpovědnosti a spoluúčasti na požadovaném budoucím vývoji, který by měl zajistit dostatek kvalitních kapacit.

Výsledky práce Komise pro vzdělávání budou zveřejněny.

Napsat komentář