Svaz se zúčastnil kulatého stolu s ministrem školství

Svaz českého leteckého průmyslu se ve středu 11. ledna zúčastnil kulatého stolu s ministrem školství Josefem Dobešem. Na jednání v Kongresovém centru reprezentovali SČLP jeho prezident Ladislav Šimek, výkonný ředitel Martin Kowalczyk, vedoucí Komise pro vzdělávání SČLP Radka Vojtíková a členové komise Emil Kasík a Luboš Janko.

Spolu se zástupci ministerstva školství a dalších společností řešili především téma nízké úrovně technického vzdělávání.

 

Napsat komentář