Svaz se rozšířil o čtyři nové členy

SČLP je přitažlivý pro společnosti působící v leteckém a strojírenském průmyslu i renomované vzdělávací instituce. Včera přijal mezi své členy FVT Univerzity obrany, Vysokou školu obchodní a společnosti Startech a JIHLAVAN airplanes.

Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany vzdělává civilní a vojenské profesionály například v oblastech letecké a raketové techniky, leteckého provozu a leteckých elektronických systémů.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. patří k nejstarším soukromým vysokým školám v České republice a aktivně prosazuje propojování vysokoškolského studia s praxí. Své studenty vzdělává například v oblasti služeb letecké dopravy v cestovním ruchu.

Startech, s.r.o. je česká strojírenská společnost, která zpracovává výrobky pro letecký i další průmysl. Za použití nejmodernějších technologií produkuje výrobky s vysokou kvalitou v kusové, malé i střední sériové výrobě.

JIHLAVAN airplanes, s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a údržbou lehkých letounů (kategorie UL a LSA) a výrobou komponentů pro letecký průmysl. Patří k respektovaným firmám v oboru, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Přijetím těchto členů Svaz úspěšně realizuje hned několik svých dlouhodobých záměrů – spolupráci zástupců leteckého průmyslu s významnými vzdělávacími institucemi vyučujícími letecké obory, rozšiřování dodavatelského řetězce leteckých výrobců a sdružování společností působících v leteckém průmyslu v České republice.

Napsat komentář