Svaz českého leteckého průmyslu byl oficiálně založen

Dne 9. 6. 2011 byl založen Svaz českého leteckého průmyslu. Pro zahraniční partnery bude tento Svaz vystupovat pod názvem Confederation of the Czech Aviation Industry se zkratkou CCAI.

Svaz byl založen za účasti těchto společností: AERO Vodochody a.s., Letov letecká výroba s.r.o., GE Aviation Czech s.r.o., Jihlavan a. s., Zlín Aircraft a.s., Znojemské Strojírny, s.r.o., La composite s.r.o., Quittner & Schimek s.r.o., ATG, s.r.o., mimořádným členem se stala také první vysoká škola, ČVUT Praha, Fakulta strojní.

Členové zvolili také výkonné orgány Svazu, prezidentem Svazu byl zvolen pan Ing. Ladislav Šimek ze společnosti AERO Vodochody a.s. a viceprezidentem pan Milan Šlapák, Ph.D. z GE Aviation Czech s.r.o.

Dále jsou v představenstvu Svazu zastoupeny společnosti Letov letecká výroba s.r.o., Jihlavan a. s., Zlín Aircraft a.s. Předsedou dozorčí rady byl zvolen pan Ing. Jiří Šimek z Quittner & Schimek s.r.o. Výkonným ředitelem Svazu byl jmenován pan Mgr. Martin Kowalczyk z AERO Vodochody a.s.

Členové Svazu v rámci ustavující schůze Svazu hovořili o možnostech spolupráce na projektu KC-390. Společnost AERO Vodochody a.s. podepsala kontrakt se třetím největším výrobcem letadel na světě, brazilskou firmou Embraer, na jehož základě se Embraer a AERO staly partnery ve vývoji a výrobě nového vojenského transportního víceúčelového letounu KC-390.

Dále byly členy Svazu projednány možnosti spolupráce k vyřešení problémů v leteckém vzdělávání, což je jednou z hlavních priorit Svazu.

Svaz byl již osloven dalšími společnostmi, které mají zájem do tohoto uskupení leteckých společností vstoupit, jak v rámci řádného členství, tak i jako mimořádní členové, jako zejména vysoké školy, výzkumné ústavy, vědecká pracoviště a další.

Svaz českého leteckého průmyslu je také otevřen společnostem, které nejsou v současné době považovány za součást leteckého odvětví, ale mají výrobní kapacity, které mohou leteckému průmyslu nabídnout a stát se tak součástí tohoto dynamicky se rozvíjejícího odvětví.

Napsat komentář