SČLP vydává výroční zprávu za rok 2013

Tato zpráva o stavu Svazu shrnuje jeho činnost za rok 2013 a rovněž předkládá základní informace o SČLP a přehled členů.

V roce 2013 se uskutečnilo 9 zasedání Svazu a na podzim byla změněna periodicita na jedno zasedání za dva měsíce. To by mělo za prvé zvýšit účast členů na zasedáních a za druhé umožnit pověřeným osobám praktické uskutečňování záměrů Svazu mezi zasedáními.

Počet členů se v roce 2013 ustálil na počtu 26 po přistoupení firem Ray Service a.s. a ČLS a.s. To znamená, že SČLP reprezentuje zaměstnavatele leteckého průmyslu s celkovým počtem 4,861 zaměstnanců a celkovým obratem přes 8,7 miliard Kč což jsou zhruba 2/3 celkového leteckého průmyslu ČR.

Více se dočtete v přiložené výroční zprávě zde.

 

Napsat komentář