Proběhlá diskuze na ČVUT

16.12.2015 od 15:30 proběhla v zaplněném Ballingově sále pod záštitou ČVUT diskuse se studenty ČVUT, které se účastnilo šest firem ze Svazu českého leteckého průmyslu a studenti ČVUT z fakulty strojní, elektro, dopravní, výpočetní techniky a jaderné. Po krátkém představení panelistů proběhla živá diskuse, kde studenty nejvíce zajímala budoucnost a postavení českého leteckého průmyslu ve světovém kontextu a možnosti jejich uplatnění v praxi. Mnoho studentů na místě využilo nabídky firem na exkurzi do výroby – zejména byl zájem o návštěvu Aero Vodochody Aerospace a GE Aviation Czech. Tyto exkurze budou SČLP organizovány a uskutečněny v lednu a únoru 2016.

Diskuze se studenty

Napsat komentář