Proběhl první „Kulatý stůl SČLP“ na téma Spolupráce univerzit s leteckým průmyslem

Za účasti zástupců studentů, univerzit a leteckých firem proběhl ve čtvrtek 7. prosince na půdě Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze první Kulatý stůl Svazu českého leteckého průmyslu. Jeho hlavním tématem byla spolupráce univerzit s leteckým průmyslem.

Pozvání k diskusi přijali za univerzity Robert Theiner z domácího Ústavu letadlové techniky FS ČVUT, Robert Popela z Leteckého ústavu Vysokého učení technického v Brně a Tomáš Vampola reprezentující Centrum pokročilých leteckých technologií ČVUT, za firmy se akce zúčastnili zástupci společností AERO Vodochody AEROSPACE, GE Aviation Czech, LOM Praha, ATG, Ray Service, Řízení letového provozu, přítomen byl i zástupce agentury Czech Invest. Diskusi moderoval jeden z koordinátorů Svazu českého leteckého průmyslu Vojtěch Malý.

Mezi hlavní diskutovaná témata patřila např. problematika termínů zveřejňovní závěrečných prací v souvislosti s ochranou v nich obsažených citlivých dat, diskutována byla i metodika zadávání témat závěrečných prací a také ideální způsob, jakým způsobem oslovit studenty s nabídkou možné spolupráce v letectví.

Z diskuse vzešlo hned několik úkolů pro Svaz českého leteckého průmyslu. Především je třeba pomoci s vytvořením metodiky usnadňující komunikaci mezi firmami a univerzitami, a také umožnit zahraničním studentům účast v prázdninových stážích českých leteckých firem.

Stáhněte si zápis z Kulatého stolu ve formátu PDF.

– red –

Napsat komentář