Přijetí nových členů SČLP

V průběhu pravidelného jednání SČLP dne 14.7.2011, jehož hostitelem byla společnost GE Aviation Czech, bylo rozhodnuto o přijetí dvou nových členů Svazu českého leteckého průmyslu.

Řádným členem se stala společnost SPEEL Praha s.r.o., společnost zaměřená na vývoj a výrobu komponentů palubních záznamových systémů pro letouny a vrtulníky a vývoj univerzálního programového vybavení (software) pro analýzu letových dat.

Mimořádným členem se stala Inženýrská akademie ČR, jejímž prvořadým cílem je podporovat technické vědy a technické školství, vytvářet mosty mezi výzkumem a realizační sférou a přispívat ke zvýšení konkurenční schopnosti české ekonomiky.

Noví členové jsou zárukou plnění cílů svazu a svým aktivním přístupem přispějí k jejich realizaci.

Napsat komentář