Počet zaměstnanců, export i hospodářský výsledek členů SČLP za rok 2013 významně rostl

Tisková zpráva SČLP:

Devatenáct firem ke konci roku 2013 sdružených do Svazu českého leteckého průmyslu („SČLP“) poskytlo svá finanční data pro účely vypracování statistiky SČLP a výsledkem je velice pozitivní obrázek o českém leteckém průmyslu! Všechny významné ukazatele jako export, tržby, hospodářský výsledek a počet zaměstnanců rostly a to i přes obecně nepříliš pozitivní ekonomické klima roku 2013. Tržby členů SČLP vzrostly o téměř 29 % a z toho samotná letecká výroba narostla o celých 51 %! Export členů Svazu narostl o 25 %. Skokanem roku se ovšem staly ukazatele provozního hospodářského výsledku a hospodářského výsledku, které dosáhly meziročního nárůstu o 351 %, respektive 344 %, což v absolutních číslech znamená 1,8 miliardy Kč, respektive 1,5 miliardy Kč. To je po pětinásobném růstu zisku z roku 2012 opět další více než trojnásobný růst. Společně s růstem zisku rostly i celkové tržby o téměř 29 % na 8,7 miliardy Kč. Počet zaměstnanců firem sdružených ve Svazu se zvýšil o 11 % na 4 861. Z toho 3 772 zaměstnanců bylo zařazeno přímo v letecké výrobě a což činí procentní nárůst celých 15 % oproti roku 2012. Z výše uvedených čísel vyplývá, že došlo i k významnému nárůstu produktivity práce. Za velmi pozitivní přínos SČLP můžeme považovat další zlepšení spolupráce mezi jednotlivými členy Svazu a díky tomu i zvýšení jejich vzájemných tržeb o 24,5 %.

Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP), sdružoval (k 31. 12. 2013)  19 výrobních firem angažovaných v leteckém průmyslu, 4 vysoké školy a 2 další instituce. Mezi hlavní činnosti členů SČLP patřila nadále výroba a integrace letadlových konstrukčních celků, vývoj a výroba pohonných jednotek civilních letadel, vývoj, výroba a opravy letadlové techniky, palubních přístrojů a letadlových systémů, výroba palubních kuchyní a interiéru letadel a výroba obráběných dílů.

 (údaje v tisících CZK)  2010  2011  2012  2013
 Celkové tržby  5 852 551  6 242 422  6 777 299  8 717 382
 Tržby za letecké výrobky a služby  4 780 778  4 793 841  5 966 626  7 394 033
 Provozní hospodářský výsledek  436 525  248 878  392 157  1 769 624
 Export  3 071 167  3 297 058  4 523 582  5 661 717
 Počet zaměstnanců  3 683  4 065  4 369  4 861
 Tržby za prodej členům SČLP  225 098  319 467  246 552  307 020

 

Tisková zpráva ke stažení zde: Tisková zpráva SČLP 14-05-2014

Napsat komentář