Vize a cíle

Vize

Integrujeme letecký průmysl a vytváříme prestižní, atraktivní, dynamické a konkurenceschopné odvětví českého průmyslu, které bude spolehlivým partnerem pro zákazníky po celém světě.

Svaz (SČLP) je uznávaný a vlivný představitel českého leteckého průmyslu a důvěryhodný partner pro všechny zúčastněné strany. Prioritou SČLP je zvýšení výroby v leteckém průmyslu, tržeb, zaměstnanosti a exportu.

Cíle

Svaz českého leteckého průmyslu má tyto prioritní cíle:

  1. Posilovat konkurenceschopnost českého leteckého průmyslu
  2. Rozvíjet výrobní spolupráci a zvyšovat know-how
  3. Řešit problematiku vzdělávání a zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly
  4. Zajistit podporu leteckého průmyslu na úrovni světových standardů

Cílem SČLP je zajistit podmínky pro realizaci stávajících projektů, rozvíjet schopnosti českého leteckého průmyslu a připravit podmínky pro získávání nových zakázek.

SČLP prosazuje změny ve finanční podpoře/grantové politice, založené na čtyřech principech:

  1. Princip hodnocení dle společensky prospěšných kritérií (vytvořená přidaná hodnota, export, pracovní místa, placené daně, příliv know-how)
  2. Princip garance podpory (udělení podpory je nárokovatelné po splnění jednoznačně stanovených podmínek)
  3. Princip zpětného postihu (vrácení poskytnutých prostředků při nedodržení deklarovaných přínosů)
  4. Princip časové flexibility při přidělování a čerpání finančních prostředků

Při udělování grantů dále SČLP předpokládá nestrannost vůči všem subjektům, které splňují kritéria pro získání státní podpory, a to nejen v oblasti vývoje, ale například i propagace.