Statistika

Faktické údaje o SČLP
 • 23 leteckých firem, 7 asociovaných členů
 • Tržby: 15 736 mil. CZK (z letecké činnosti) v r. 2016
 • Zaměstnanci: 5 859 leteckých specialistů, 1 173 ostatních zaměstnanců v r. 2016
 • 2016/2015: +24,43% nárůst tržeb z komplexních leteckých činností
 • 2016/2015: +44,13% nárůst tržeb v letecké výrobě
 • 2016/2015: +12,5% nárůst leteckých zaměstnanců
 • Tržby z prodeje: (za rok 2016)
  • Leteckých výrobků 7 296 mil. CZK
  • Leteckých oprav 3 623 mil. CZK
  • Jiných leteckých služeb 4 549 mil. CZK
 • Investice: 1 769 mil. CZK v r. 2016
 • Export: 13 575 mil. CZK (letecký export)
 • Hospodářský výsledek: 1 124 mil. CZK
 • Provozní zisk: 1 728 mil. CZK v r. 2016

Následující tabulky zobrazují absolutní data za členy SČLP v daných letech, a to od roku 2009

(tis. CZK) 2009 2010 2011 2012
Celkové tržby 6 298 963 5 852 551 6 242 422 6 777 299
Tržby za letecké výrobky a služby 5 428 404 4 780 778 4 793 841 5 966 626
Provozní hospodářský výsledek 25 372 436 525 248 878 392 157
Export 4 429 262 3 071 167 3 297 058 4 523 582
Stav zaměstnanců 3 827 3 683 4 065 4 369
Tržby za prodej členům SČLP 140 006 225 098 319 467 246 552

 

(tis. CZK) 2013 2014 2015 2016
Celkové tržby 8 717 382 13 519 453 14 127 613 17 525 830
Tržby za letecké výrobky a služby 7 394 033 11 939 096 12 701 644 15 735 987
Provozní hospodářský výsledek 1 769 624 1 472 868 1 261 528 1 728 525
Export 5 661 717 10 515 384 11 184 535 14 145 387
Stav zaměstnanců 4 861 6 431 6 331 7 012
Tržby za prodej členům SČLP 307 020 526 183 467 407 379 438

 

 

Výroční zprávy najdete ke stažení ZDE