Statistika

Faktické údaje o SČLP
 • 23 leteckých firem, 6 asociovaných členů
 • Tržby: 12 702 mil. CZK (letecké činnosti) v r. 2015
 • Zaměstnanci: 5 201 leteckých specialistů, 1 117 ostatních zaměstnanců v r. 2015
 • 2015/2014: +8,17% nárůst exportu leteckých služeb a výrobků
 • 2015/2014: +5,68% nárůst tržeb za komplexní letecké služby
 • 2015/2014: +8,86% nárůst leteckých zaměstnanců
 • Tržby z prodeje: (za rok 2015)
  • Leteckých výrobků 5 062 mil. CZK
  • Leteckých oprav 3 349 mil. CZK
  • Jiných leteckých služeb 4 090 mil. CZK
 • Investice: 1 202 mil. CZK v r. 2015
 • Export: 10 561 mil. CZK (letecký export)
 • Hospodářský výsledek: 815 mil. CZK
 • Provozní zisk: 1 261 mil. CZK v r. 2015

Následující tabulky zobrazují absolutní data za členy SČLP v daných letech, a to od roku 2009

(tis. CZK) 2009 2010 2011 2012
Celkové tržby 6 298 963 5 852 551 6 242 422 6 777 299
Tržby za letecké výrobky a služby 5 428 404 4 780 778 4 793 841 5 966 626
Provozní hospodářský výsledek 25 372 436 525 248 878 392 157
Export 4 429 262 3 071 167 3 297 058 4 523 582
Stav zaměstnanců 3 827 3 683 4 065 4 369
Tržby za prodej členům SČLP 140 006 225 098 319 467 246 552

 

(tis. CZK) 2013 2014 2015
Celkové tržby 8 717 382 13 519 453 14 127 613
Tržby za letecké výrobky a služby 7 394 033 11 939 096 12 701 644
Provozní hospodářský výsledek 1 769 624 1 472 868 1 261 528
Export 5 661 717 10 515 384 11 184 535
Stav zaměstnanců 4 861 6 431 6 318
Tržby za prodej členům SČLP 307 020 526 183 467 407

 

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva SČLP za rok 2013 – ke stažení – PDF

Výroční zpráva SČLP za rok 2014 – ke stažení – PDF

Výroční zpráva SČLP za rok 2015 – ke stažení – PDF