Statistika

Faktické údaje o SČLP
 • 21 leteckých firem, 7 asociovaných členů
 • Tržby: 15 793 mil. CZK (z letecké činnosti) v r. 2018
 • Zaměstnanci: 5 596 leteckých specialistů, 1 297 ostatních zaměstnanců v r. 2018
 • 2018/2017: +57,69% nárůst tržeb v leteckém vývoji
 • 2018/2017: +5,6% nárůst tržeb v letecké výrobě
 • 2018/2017: +5% nárůst leteckých zaměstnanců
 • Tržby z prodeje: (za rok 2018)
  • Leteckých výrobků 9 600 mil. CZK
  • Leteckých oprav 1 539 mil. CZK
  • Jiných leteckých služeb 911 mil. CZK
 • Investice: 3 566 mil. CZK v r. 2018
 • Export: 13 419 mil. CZK (letecký export)
 • Hospodářský výsledek: 707 mil. CZK

Následující tabulky zobrazují absolutní data za členy SČLP v daných letech, a to od roku 2009

(tis. CZK) 2009 2010 2011 2012
Celkové tržby 6 298 963 5 852 551 6 242 422 6 777 299
Tržby za letecké výrobky a služby 5 428 404 4 780 778 4 793 841 5 966 626
Provozní hospodářský výsledek 25 372 436 525 248 878 392 157
Export 4 429 262 3 071 167 3 297 058 4 523 582
Stav zaměstnanců 3 827 3 683 4 065 4 369
Tržby za prodej členům SČLP 140 006 225 098 319 467 246 552

 

(tis. CZK) 2013 2014 2015 2016
Celkové tržby 8 717 382 13 519 453 14 127 613 17 525 830
Tržby za letecké výrobky a služby 7 394 033 11 939 096 12 701 644 15 735 987
Provozní hospodářský výsledek 1 769 624 1 472 868 1 261 528 1 728 525
Export 5 661 717 10 515 384 11 184 535 14 145 387
Stav zaměstnanců 4 861 6 431 6 331 7 012
Tržby za prodej členům SČLP 307 020 526 183 467 407 379 438

 

(tis. CZK) 2017 2018
Celkové tržby 18 251 393 17 721 557
Tržby za letecké výrobky a služby 16 668 770 15 792 738
Provozní hospodářský výsledek 1 397 416 707 294
Export 14 789 168 14 381 817
Stav zaměstnanců 6 571 6 897
Tržby za prodej členům SČLP 271 639 265 284
Výroční zprávy najdete ke stažení ZDE