Profil

Svaz českého leteckého průmyslu

SČLP představuje síť 21 leteckých výrobců, 4 vysokých škol a 4 dalších institucí. Mezi hlavní činnosti členů SČLP patří výroba a integrace letadlových konstrukčních celků, vývoj a výroba pohonných jednotek civilních letadel, vývoj, výroba a opravy letadlové techniky, palubních přístrojů a letadlových systémů, výroba palubních kuchyní a interiéru letadel a výroba kompozitních a obráběných dílů včetně povrchových úprav.

SČLP přispívá k posilování konkurenceschopnosti české leteckého průmyslu, realizuje projekty v oblastech řízení lidských zdrojů a leteckého vzdělávání, rozvoje dodavatelského řetězce a integraci dodavatelských kapacit.

Profil
 • 23 leteckých firem, 6 asociovaných členů
 • Tržby: 5.967 mil. CZK (letecké činnosti), 810 mil. CZK (neletecké činnosti) v r. 2012
 • Zaměstnanci: 3.280 leteckých specialistů, 1.089 ostatních zaměstnanců v r. 2012
 • 2012/2011: +24,5% nárůst tržeb z leteckých činností
 • 2012/2011: +11,1% nárůst leteckých zaměstnanců
 • Tržby z prodeje:
  • Leteckých výrobků 3.781 mil. CZK
  • Leteckých vývojových aktivit 42 mil. CZK
  • Leteckých oprav 1.518 mil. CZK
  • Jiných leteckých služeb 625 mil. CZK
 • Investice: 924 mil. CZK v r. 2012, 3.053 mil. CZK (2009-2012)
 • Export: 4.261 mil. CZK (letecký export), 263 mil. CZK (neletecký export) v r. 2012
 • Hospodářský výsledek: 340 mil. CZK, provozní zisk: 392 mil. CZK v r. 2012
 • Členské firmy jsou uznávanými a spolehlivými partnery
 • Členské firmy jsou integrátory se schopnostmi dodávat předním finalistům
 • SČLP je zaměřeno na kontinuální zlepšování (vzdělávání, kvalifikace, řízení kvality)
 • Interní dodavatelský řetězec s implementací principů štíhlé výroby