Organizační struktura

Orgány Svazu jsou: Valná hromada, Představenstvo, Prezident a Dozorčí rada.

Představenstvo SČLP

Představenstvo je nejvyšším řídícím orgánem Svazu. Členové Představenstva volí ze svého středu Prezidenta a Viceprezidenta. Představenstvo je tvořeno 7 členy.

 Prezident                              Dieter John (AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
 Viceprezident   Milan Šlapák (GE Aviation Czech s.r.o.)
 Členové
  Milan Daněk (Jihlavan a.s.)
  Philippe Michel (Safran Cabin CZ s.r.o.)
  Zbyněk Zavadil (LA Composite s.r.o.)
  Richard Klíma (Řízení letového provozu s.p.)
  Roman Planička (LOM PRAHA s.p.)

Dozorčí rada SČLP

Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Svazu a projednávat stížnosti jeho členů.

 Předseda                               Luděk Blažek (Znojemské strojírny s.r.o.)
 Členové
  Jiří Patka (Charvát AXL a.s.)
  Jiří Šimek (Quittner & Schimek s.r.o.)

Výkonný ředitel

Výkonný ředitel koordinuje činnost SČLP, prosazuje naplnění strategie Svazu a jako zástupce Svazu podporuje důležité aktivity členů. Výkonnou ředitelkou Svazu je Alice Undusová.

 Výkonný ředitel                      Alice Undusová
 Koordinátor/Analytik
 Markéta Čermáková

Dokumenty

Stanovy Svazu a příspěvkový řád jsou k dispozici v sekci Ke stažení.