Organizace

Orgány Svazu jsou: Valná hromada, Představenstvo, Prezident a Dozorčí rada.

Představenstvo SČLP

Představenstvo je nejvyšším řídícím orgánem Svazu. Členové Představenstva volí ze svého středu Prezidenta a Viceprezidenta. Představenstvo je tvořeno 7 členy.

 Prezident                              Aero Vodochody Aerospace a.s. – Giuseppe Giordo
    GE Aviation Czech s.r.o. – Milan Šlapák
 Členové
  Jihlavan a.s. – Milan Daněk
  LA Composite s.r.o. – Přemysl Hobza
  LOM Praha s.p. – Roman Planička
  Zodiac Galleys Europe s.r.o. – Philippe Michel
  Řízení letového provozu s.p. – Richard Klíma

Dozorčí rada SČLP

Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Svazu a projednávat stížnosti jeho členů.

 Předseda                              Znojemské strojírny s.r.o. – Luděk Blažek
 Členové
 Quittner & Schimek s.r.o. – Jiří Šimek
 Charvát AXL a.s. – Jiří Patka

Výkonný ředitel

Výkonný ředitel koordinuje činnost SČLP, prosazuje naplnění strategie Svazu a jako zástupce Svazu podporuje důležité aktivity členů. Výkonnou ředitelkou Svazu je Alice Undusová.

 Výkonný ředitel                      Alice Undusová
 Koordinátor/Analytik
 Vojtěch Vávra

 

Stanovy

SCLP_stanovy_spolek

 

Příspěvkový řád

Příspěvkový řád 2012