Stanoviska SČLP

 

„Letecký průmysl patří mezi prioritní průmyslové odvětví v České republice. Dlouhodobě produkuje nadprůměrnou přidanou hodnotu, je jednoznačně na špici ve výdajích na vědu a výzkum v celém zpracovatelském průmyslu a je plně exportním odvětvím.“

26/4/2012 – Programové prohlášení SČLP; Stanovisko SČLP ke státní podpoře