Komise SČLP

 

Komise pro řízení lidských zdrojů

Komise pro řízení lidských zdrojů byla ustanovena Svazem českého leteckého průmyslu na základě potřeby vychovat dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro udržitelnost a rozvoj tohoto odvětví. Jednotlivými členy jsou zástupci firem, leteckých kateder a státních institucí, kteří společně řeší problematiku leteckého vzdělávání.

25/10/12 – Výroční zpráva Komise pro ŘLZ r. 2012