Kde nás uvidíte

Rádi se s vámi potkáme. Seznam nejbližších akcí, na kterých se bude prezentovat SČLP nebo členské firmy, naleznete právě zde.

Očekávané akce:

2018

  • 23. – 26. května 2018 – KADEX
  • 16. – 22. července 2018 – Farnborough International Airshow
  • 15. – 16. září 2018 – NATO Days

 

Proběhlé akce:

2018

Letecký export – Západ vs. Východ

Další z řady panelových diskuzí organizovaných SČLP se konala 14. 3. 2018 od 14:30 a tentokrát nesla titul „Letecký export – Západ vs. Východ“. Na jejím uspořádání se se Svazem podílelo také Ministerstvo průmyslu a obchodu, v jehož prostorách v Praze Na Františku se akce konala. Ve třech diskusních blocích zde vystoupili zástupci Svazových firem, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva obrany a společně diskutovali o specifikách jednotlivých trhů, potenciálním vývoji českého leteckého exportu do budoucna a dalších tématech. Podrobnější informace včetně videozáznamů jednotlivých bloků naleznete v ZDE.

2017

Lítáme v 3D tisku

Panelová diskuze se zástupci leteckého průmyslu a akademické obce na téma technologie 3D tisku v leteckém průmyslu proběhla dne 29. 11. 2017 od 15 hodin v nové budově ČVUT zvané CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 Dejvice. Diskuse se zúčastnili zástupci firem GE Aviation, Ray Service a CARDAM, za akademickou obec vystoupili zástupci ČVUT v Praze a VUT v Brně.

Seminář ke CleanSky 2

Jihomoravské Inovační Centrum v Brně uspořádalo v úterý 31. října 2017 seminář k programu Clean Sky 2 a na tento program navazující výzvy Mininsterstva průmyslu a obchodu „Aplikace“ a „Clean Sky 2″. Semináře a moderovaného networkingu se účastnilo i několik členů Svazu českého leteckého průmyslu.

2016

Den českého leteckého průmyslu

Ve čtvrtek 1. září 2016 proběhl na letišti ve Kbelích Den českého leteckého průmyslu. Akci společně zorganizovaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Svaz českého leteckého průmyslu a Asociace leteckých výrobců. Cílem dne bylo předvést dynamiku českých leteckých firem a vývojových pracovišť a možnosti českých leteckých vysokých škol v aplikovaném výzkumu.

Farnborough International Airshow

Ve dnech 11.-17. července 2016 se Svaz českého leteckého průmyslu prezentoval na největší letecké události roku, Farnborough International Airshow. Česká republika měla velký stánek, kde se společně prezentovaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechTrade, CzechInvest, SČLP a ALV, ale zejména vystavující firmy: Aero Vodochody Aerospace, LOM Praha, Jihlavan, Speel Praha, Řízení letového provozu, Jihostroj, Mesit, a PBS Velká Bíteš.

Italsko-české fórum

V paláci Žofín proběhlo 17. března 2016  italsko-české podnikatelské fórum pro firmy působící v oblasti obrany, letectví a cybersecurity. Účelem fóra bylo prohloubit kontakty mezi českými a italskými firmami v oboru a najít další možnosti vzájemné spolupráce. B2B sekce se celkově účastnilo 24 italských firem (nejžádanější byla Finmeccanica) a 62 českých firem, mezi nimi hned sedm zástupců SČLP.

 

2015

Setkání se studenty ČVUT

Dne 16. 12. 2015 od 15:30 proběhla v zaplněném Ballingově sále pod záštitou ČVUT diskuse se studenty ČVUT, které se účastnilo šest firem ze Svazu českého leteckého průmyslu (Aero Vodochody Aerospace, BEKO Engineering, Česká letecká servisní, GE Aviation Czech, Řízení letového provozu a Zodiac Galleys Europe) a studenti ČVUT z fakulty strojní, elektro, dopravní, výpočetní techniky a jaderné. Po krátkém představení panelistů proběhla živá diskuse, kde studenty nejvíce zajímala budoucnost a postavení českého leteckého průmyslu ve světovém kontextu a možnosti jejich uplatnění v praxi. Mnoho studentů na místě využilo nabídky firem na exkurzi do výroby – zejména byl zájem o návštěvu Aero Vodochody Aerospace a GE Aviation Czech.

NATO Dny Ostrava

Ve dnech 19. a 20. září 2015 se na letišti v Mošnově konaly Dny NATO 2015. Tato akce se týkala převážně vojenské a obranné techniky a proto ze členů SČLP měly své stánky ve VIP zóně firmy Aero Vodochody, LOM Praha, Česká Zbrojovka a Saab Czech. SČLP se účasti prostřednictvím prezentace v rámci stánku Aera Vodochody.

Brněnský strojírenský veletrh 2015

Alice Undusová se za SČLP účastnila diskusního fóra, které v rámci veletrhu pořádal časopis Forbes a Erste Corporate Banking pod názvem „Summit českého strojírenství“ dne 15. 9. 2015.

Paris International Airshow

Ve dnech 15.-21. června 2015 se uskutečnila letošní nejvýznamnější evropská letecká akce – International Paris Air Show 2015. Česká účast na aerosalonu byla formou společné prezentace celé České republiky v tzv. českém pavilonu, kde vystavovaly společně firmy sdružené ve Svazu českého leteckého průmyslu i Asociace leteckých výrobců.

Jako součást doprovodného programu panelová diskuse s názvem „Improving position of smaller European aerospace industries“, jejímž cílem bylo upozornit na pozici leteckého průmyslu menších evropských států. Diskuse se zúčastnili zástupci leteckých asociací Finska, Norska a dalších zemí a jedním z výstupů bylo podtržení důležitosti koordinace a spolupráce mezi jednotlivými zeměmi.

Prezentace obranných a leteckých firem v Budapešti

Dne 14. 4. 2015 se na českém velvyslanectví v Budapešti konalo setkání českých a maďarských leteckých a obranných firem, účelem kterého bylo prezentovat český obranný a letecký průmysl jako partnera pro Maďarsko. Prezentaci spolupořádalo Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo obrany a Ministerstvo průmyslu a obchodu a Svaz byl pozván, aby představil český letecký průmysl. Smyslem účasti Svazu bylo prohloubit vztahy s ministerstvy a jednotlivými členskými a zejména nečlenskými českými leteckými a obrannými firmami, které se akce účastnily.

2014

Konference Boom leteckého průmyslu v ČR

Svaz českého leteckého průmyslu s podporu agentury Czechinvest pořádal dne 12. 11. 2014 celodenní konferenci Boom leteckého průmyslu v ČR. Její účastníci z řad odborníků a státní správy diskutovali zejména o efektivitě využívání dotačních prostředků a potřebě kvalifikované pracovní síly. V hlavním panelu konference zástupci členských firem Svazu diskutovali se zástupci ministerstev o potřebě podpory v oblasti financování projektů, rekvalifikací, zaměstnanosti a propagace v zahraničí. Paralelně probíhaly čtyři pracovní skupiny zaměřené na spolupráci členských firem Svazu na poli human resources, společného nákupu, efektivního využívání investičních pobídek a zavádění metodiky Lean v letectví. Na konferenci byly silně zastoupeny všechny relevantní resorty státní správy – Rada Vlády pro VVI prostřednictvím jejího místopředsedy Arnošta Markse, ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím náměstka pro zahraniční obchod Vladimíra Bartla a ředitele odboru inovačního podnikání Zbyňka Pokorného, ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím vrchního ředitele ekonomické sekce Ivana Jukla, ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím ředitele odboru realizace ESF Petra Koreckého, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím náměstka Jaroslava Fidrmuce, Technologická agentura ČR prostřednictvím člena představenstva pana Janečka. Agenturu CzechInvest na konferenci zastupoval její generální ředitel Karel Kučera.

Farnborough International Airshow

Ve dnech 14. – 20. 7. 2014 proběhlo Farnborough International Airshow a český letecký průmysl byl důstojně zastoupen prostřednictvím společného stánku “Czech Aviation Industry”, který sdílely firmy Aero Vodochody, SČLP, Speel Praha, Aircraft Industries, Česká letecká servisní, Jihlavan a spoluvystavoval výrobce motorů Wiliams. Svaz se prezentoval na tomto společném stánku.

ILA Berlin

Ve dech 20.-25. května 2014 se Svaz prezentoval na veletrhu ILA Berlín na společném stánku s Czechinvestem.

Aviation Valley Expo Day

Dne 6. května 2014 se konal Aviation Valley Expo Day v Polském Rzeszowě. Český letecký průmysl byl na tomto veletrhu reprezentován jednak samotným SČLP a také firmou AERO Vodochody AEROSPACE. Tento veletrh poskytoval především prostor pro B2B setkávání a seznámení s polským leteckým průmyslem. Z pohledu Svazu také poskytl pohled na větší zapojení svazových organizací, kdy pořadatelem veletrhu byl přímo svaz polského leteckého průmyslu s názvem Aviation Valley Association, který navíc představuje důležitou instituci ve vzdělávání a motivaci nových zaměstnanců pro práci v leteckém průmyslu.

 

2013

Česká zbrojovka a.s. na MIDEST, 19.-22.11.2013

Člen SČLP, Česká zbrojovka a.s., SBU Auto&Aero se zúčastní mezinárodního veletrhu MIDEST 2013 – Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, ve dnech 19. – 22.11. 2013. Představitelé společnosti zvou k návštěvě stánku v hale 6, stánek M106.