Diskuzní panely

14/03/2018 – Panelová diskuze „Letecký export – Západ vs. Východ“

Další z řady panelových diskuzí organizovaných SČLP se konala 14. 3. 2018 od 14:30 a tentokrát nesla titul „Letecký export – Západ vs. Východ“. Na jejím uspořádání se se Svazem podílelo také Ministerstvo průmyslu a obchodu, v jehož prostorách v Praze Na Františku se akce konala. Ve třech diskusních blocích zde vystoupili zástupci Svazových firem, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva obrany a společně diskutovali o specifikách jednotlivých trhů, potenciálním vývoji českého leteckého exportu do budoucna a dalších tématech. Podrobnější informace včetně videozáznamů jednotlivých bloků naleznete v ZDE.

29/11/2017 – Panelová diskuze „Lítáme v 3D tisku?!“

Ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT uspořádal SČLP panelovou diskuzi na téma využití 3D tisku v letectví. Diskuze se konala 29. 11. od 15:00 na půdě ČVUT v budově Českého institutu robotiky, informatiky a kybernetiky. V rámci panelové diskuze vystoupili odborníci na 3D tisk z firem, které se 3D tiskem v letectví aktivně zabývají. Ti popsali jakým způsobem je v současné době aditivní výroba v letectví využívána, jaké jsou její limity a kam si myslí, že tato technologie dále směřuje. Diskuze účastníků s panelisty pak pokračovala i po formálním ukončení akce.

16/12/2015 – Diskuze se studenty ČVUT

Za účelem zlepšení spolupráce mezi firmami působícími v leteckém průmyslu a studenty technických oborů uspořádal SČLP ve spolupráci s ČVUT panelovou diskuzi s manažery českého leteckého průmyslu. Ta se konala 16. 12. od 15:00 v Ballingově sále v Národní technické knihovně. Po panelové diskuzi, na níž se prezentovali zástupci z firem působících v leteckém průmyslu následovala osobní setkání studentů s panelisty.

12/11/2014 – Konference Boom leteckého průmyslu v ČR

Za podpory agentury CzechInvest uspořádal Svaz českého leteckého průmyslu konferenci na téma Boom leteckého průmyslu v ČR. Ta se konala 12. 11. od 9:00 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu. Prvním bodem na programu dne byla panelová diskuse zaměřená na aktuální boom českého leteckého průmyslu a nástroje jeho podpory, na níž vystoupili panelisté z firem, akademické obce i státní správy. Poté následovaly samostatné odborné semináře zaměřené na témata podpory rozvoje leteckého průmyslu v ČR.

16/07/2013 – Inovační fórum na leteckém veletrhu v Paříži

SČLP společně s velvyslanectvím ČR ve Francii uspořádalo fórum na téma inovace v leteckém průmyslu, které se uskutečnilo dne 18. 6. v 10:30 hodin na stánku SČLP a AERO Vodochody AEROSPACE, a.s. Významní panelisti nahlédli na toto téma ze třech úhlů pohledu – specialisty, integrátora a globálního hráče a vyzdvihli význam českého leteckého průmyslu v oblasti vývoje letadlové techniky, systémů a leteckých motorů.

07/2012 – Panelová diskuze na veletrhu ve Farnborough 2012

Na leteckém veletrhu ve Farnborough 2012 se uskutečnila panelová diskuze na téma „Strategické výzvy, kterým čelí evropský a český letecký průmysl“. Mezi významnými hosty nechyběli představitelé společností Embraer S.A. a GE Aviation Czech s.r.o.

Pozvánka v angličtině: InvitationToPanelDiscussion2012