Mladá generace v leteckém výzkumu: GE Aviation Czech a ČVUT posilují spolupráci

Praha, 18. února 2015 – Společnost GE Aviation Czech a České vysoké učení technické (ČVUT) dnes podepsaly Memorandum o spolupráci. Chtějí především posílit společné výzkumné a vývojové projekty, podpořit vzdělávání studentů během studijních pobytů v GE a poskytovat expertní zázemí GE pro výuku.

 

Společnost GE chce podpisem Memoranda navázat na úspěšné příklady z minulosti spočívající ve spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu, který bude na ČVUT řešen s návazností na vlastní vývojové projekty GE. K tomu je možné využívat jak laboratorní a materiálové vybavení ČVUT, tak především kapacit a znalostí studentů, doktorandů a profesorského sboru. Dlouhodobým záměrem je pak snaha o vybudování společného výzkumného, vývojového a zkušebního pracoviště, kde by studenti a učitelé ČVUT spolupracovali s experty GE přímo na inovačních projektech sloužících ke zvýšení konkurenceschopnosti stávajícího leteckého motoru, případně jeho dalších generací.

Dnes podepsaným memorandem společnost GE také deklaruje připravenost podílet se na definování a garanci diplomových a disertačních prací, které řeší aktuální problémy ve vysoce sofistikovaném prostředí technologie turbovrtulových motorů. „GE podporuje studenty v rámci svých globálních i regionálních stipendijních programů,“ říká Zdeněk Soukal, obchodní ředitel GE Aviation Czech a dodává: „Jen za poslední dva roky je v rámci dosavadní spolupráce v programu stáží zapojeno celkem 25 studentů, z nichž devět se již stalo zaměstnanci GE.“ Zmiňované memorandum slouží k rozšíření spolupráce i do jiných oblastí a ke zvýšení počtu studentů v těchto programech. Největší rozsah spolupráce zatím probíhá s Fakultou strojní, nicméně potenciál budoucího růstu je i na dalších fakultách.

Praktickým příkladem úspěšné spolupráce je právě zahájený společný projekt s podporou Technologické Agentury České republiky (TAČR) v rámci programu EPSILON. V něm se ČVUT a GE setkávají nad řešením problému se zvyšováním životnosti a možnosti oprav lopatkových dílů kompresoru z titanových slitin v turbovrtulových motorech. Přímé uplatnění výsledků projektu je pak směřováno na program motoru H80, který je vyráběn a průběžně vyvíjen v závodu GE Aviation v Praze. Tento motor uplatňuje oproti svému předchůdci M601 nové technologie v designu kompresoru, nové tvary generátorové turbíny a nové materiály snášející vyšší teploty a poskytující zlepšení výstupního výkonu motoru. Změny designu a výrobních technologií axiálního kompresoru nyní umožňují vyrábět disk s lopatkami z jednoho kusu (pak se hovoří o tzv. bliscích) výkovku titanových slitin. Projekt je ve své první části zaměřen na zvýšení odolnosti a únavové životnosti těchto komponentů. V další části se pak projekt zaměřuje na vývoj a implementaci technologií oprav těchto dílů. Celý projekt přinese výrazné zlepšení užitných hodnot stávajícího motoru a také zásadně rozšíří technické know-how obou partnerů.

Napsat komentář