Kulatý stůl SČLP: „VUT a ČVUT budou pořádat studentské soutěže pro střední školy.“

Ve středu 7. března proběhl na půdě Leteckého ústavu VUT v Brně další Kulatý stůl Svazu českého leteckého průmyslu za účasti zástupců studentů, univerzit a firem. Hlavním tématem byly studentské soutěže v letectví.

Pozitivním trendem ve Svazu českého leteckého průmyslu je zájem o činnost svazu ze strany univerzit. V nedávné době mezi tradiční členy přibyly Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta dopravní ČVUT v Praze a o členství se uchází také Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Brněnského kulatého stolu se dále účastnili zástupci hostitelského VUT v Brně, FS ČVUT, Technické univerzity Liberec, za firmy přijeli reprezentanti Aera Vodochody, GE Aviation, LOM Praha, ATG, České zbrojovky a také agentury Czech Invest.

Hlavním tématem byly studentské soutěže v letectví. Účastníci jednání se shodli na faktu, že cílovou skupinou pro soutěže je třeba rozšířit na studenty středních škol (obecných, gymnázií a technických). Témata soutěží by měla být jednoduchá, aby i středoškoláci měli šanci porozumět tomu, co dělají. Zároveň však musí být témata dostatečně lákavá a moderní. Výsledkem snažení studentů by měl být produkt, se kterým budou soutěžit. O organizaci prvních soutěží se postarají VUT a ČVUT, finančně soutěže podpoří partnerské firmy. Pokud máte vlastní témata a návrhy na studentskou soutěž, neváhejte kontaktovat koordinátora SČLP pro spolupráci se studenty Vojtěcha Malého.

Během jednání Kulatého stolu SČLP byly odprezentovány některé již proběhlé, nebo probíhající studentské soutěže.

Kompletní zápis z jednání Kulatého stolu a další dokumenty si můžete stáhnout z odkazů níže.

Ke stažení:

– red –

Napsat komentář