Kariérní poradenství

Návody a triky jak napsat životopis, který zaujme

Cílem životopisu je rychle a stručně informovat potenciálního zaměstnavatele o tom, co jsem a co umím. Žádnou jinou zásadní roli nemá. Samozřejmě je skvělé, když zaměstnavatel po prohlédnutí životopisu získá chuť vás oslovit. Životopis by měl mít jasnou strukturu, přehlednou úpravu a délku přiměřenou zkušenostem – pro absolventa školy to jsou maximálně dvě, pro zkušenějšího člověka pak maximálně 3 stránky.

Životpis v tomto pořadí musí obsahovat:

Tip: šablonu profesionálního životopisu stahujte zde (formát Word).

Základní údaje

Uvádějte vždy v záhlaví životopisu. Údaje by měly obsahovat: Jméno, příjmení, titul, bydliště, telefon, email.

 • Jméno, příjmení, titul – nepoužívejte iniciály ani oslovení jako pán, paní, slečna.
 • adresa – není důležité, zda uvedete adresu trvalého či přechodného bydliště. Podstatné je, aby byla aktuální pro korespondenci s novým zaměstnavatelem
 • telefon – uveďte jedno telefonní číslo (mobilu nebo pevné linky), na kterém budete k zastižení
 • e-mailová adresa – důležitý údaj, který mnoho napoví o vašich základech počítačových a internetových znalostí. Pokud e-mailovou adresu ještě nemáte, doporučujeme vám si ji co nejdříve založit. V žádném případě neuvádějte pracovní e-mail jako například novak@názevfirmy.cz

Datum a místo narození, státní příslušnost či stav – nejedná se o povinné údaje

Fotografie

Můžete ji přiložit jako obrázkový soubor k e-mailu, ale lepší bývá, když se vloží přímo do dokumentu s životopisem v pravém horním rohu. Obvykle se posílají fotografie rozměrů shodných s fotografiemi na občanský průkaz či pas. Není vhodné posílat fotografie z oslav či společenských akcí. Vytvoření fotografií svěřte odborníkům v kvalitní fotoslužbě.

Dosavadní pracovní zkušenosti

 • Vždy uvádějte: měsíc /rok odkdy dokdy, název zaměstnavatele, místo, pozice.
 • Stručně rozepište své hlavní odpovědnosti a náplň práce – okruh pracovních úloh, kompetence, nejdůležitější projekty, které jste řídili.
 • Pokud jste v jedné firmě pracovali na několika pracovních pozicích, uveďte nejprve firmu a pod ni pracovní pozice seřazené chronologicky od nejnovější pozice k té nejstarší.
 • V této části se uvádí i mateřská dovolená, respektive evidence na úřadu práce. Pokud jste se na úřadě práce evidovali po dobu kratší než půl roku, nemusíte evidenci na úřadu práce uvádět. Půl roku mezi jednotlivými zaměstnáními zanikne. Pokud jste byli evidováni déle, evidenci už je třeba uvést – jinak by v návaznosti jednotlivých let v životopise vzniklo „bílé místo“.
 • Jednotlivá zaměstnání viditelně oddělte. Začínejte současnou prací a postupujte dolů do minulosti.

Pokud jste absolvent, zmiňte se o zajímavých brigádách či stážích. Nejlépe takových, které souvisí s Vaším vzděláním nebo s pracovní příležitostí, o kterou se ucházíte.

Vzdělání

 • Údaje o vzdělání i kariéře začněte uvádět od nejnovějších k nejstarším (doktorandské studium, vysoká škola, střední škola).
 • Uvádějte časové údaje – odkdy dokdy jste studovali, název a sídlo školy, kde jste studovali, obor, způsob ukončení školy (státní zkouška, maturitní zkouška, atp.)
 • Pokud jste studovat teprve začali, například na vysoké škole, můžete to uvést v životopise. Základní školu neuvádíme, její absolvování se považuje za samozřejmost.

Téma diplomové práce do životopisu uvádějte v případě, že jste schopní o ní povídat a dané téma se přibližuje náplni práce pozice, o kterou se ucházíte.

Jazykové znalosti

V současnosti téměř každý zaměstnavatel vyžaduje ovládání cizího jazyka. Důležité je uvést, jaký jazyk ovládáte a na jaké úrovni. Rozlišují se čtyři různé stupně znalosti jazyka: pasivní, slovem a písmem, aktivní komunikace, odborná terminologie.

Další vzdělání

Tato část je důkazem Vašeho zájmu o zvyšování kvalifikace a o prohlubování vlastních znalostí. Jde o všechny rekvalifikace, absolvované kurzy, školení a podobně, ze kterých máte doklad o absolvování: certifikát či osvědčení. Opět uvádíte: časové údaje odkdy dokdy, přesný název kurzu či rekvalifikace, název vzdělávací instituce, místo školení.

 • Znalost práce na PC – Ovládání PC – uveďte všechny PC programy, které ovládáte, i s příslušnou úrovní (základní znalost, uživatelská znalost, administrátorská úroveň). Možná se nepovažujete za odborníka, ale pamatujte na to, že se ještě najde mnoho lidí, kteří nemají ani základy práce s PC – nedopusťte, aby si zaměstnavatel myslel totéž i o vás.
 • Další schopnosti- zde se uvádějí údaje týkající se následujících oblastí:
  • Řidičský průkaz – skupina
  • Ekonomické znalosti – ovládáte-li účetnictví či vedení pokladny, uveďte to v této části.

Zájmy

 • Zahrnovat do životopisu tento oddíl není nutné.
 • Vaše zájmy napovídají hodně o vaší povaze: o tom, zda jste spíše introverti (dáváte přednost individuálním sportům) nebo extroverti (skupinové sporty), jak prožíváte volný čas, o zaměření mimo profesionálního života, atd.

V této části můžete uvést dobrovolnické aktivity, členství v klubech, sdruženích, asociacích, zájmových organizacích, profesních sdruženích a podobně.

Reference

Je užitečné, když můžete uvést kontakt na osoby, které o Vás mohou podat reference. Někteří zaměstnavatelé to doslova vyžadují. Pokud tuto rubriku můžete vyplnit, je to bod pro Vás.

Místo, datum a podpis

Datum životopisu by vždy mělo být aktuální. Podpisem prohlašujete pravdivost údajů. Pokud životopis posíláte v elektronické podobě, podepisujete ho jednoduše svým jménem napsaným klávesnicí. Pokud ho však posíláte poštou, měli byste připojit i podpis rukou.

Další tipy

 • Klíčové body a fakta zvýrazněte.
 • Zkontrolujte několikrát, zda text neobsahuje pravopisné chyby.
 • Neuvádějte do životopisu ani do průvodního dopisu očekávanou výši platu, pokud k tomu nejste přímo vyzváni.
 • Vždy uvádějte pouze pravdu. Zbytečně si nevymýšlejte, ale nebojte se nabídnout, co umíte.
 • Nehledejte správnou odpověd na klasické otázky “proč chci pracovat u této firmy” nebo “proč mě zajímá tato pozice”, protože ta neexistuje.
 • Pište stručně a vystižně.
 • Životopis má pouze zařídit pohovor a ne rovnou sehnat zaměstnání. Nesnažte se do něj proto vepsat úplně všechno.
 • Dbejte na estetickou úpravu. Vytvořte vizuálně přitažlivý životopis. Použijte velké okraje a mnoho nepopsaného místa, abyste usnadnili čtení. Nepoužívejte výstřední úpravy dokumentu, jako je jiný rozměr než A4, výstřední styl písma apod.
 • V životopise používejte vždy jen jeden typ písma, nepoužívejte grafické efekty. Vyberte si jeden formát a dodržte ho v celém dokumentu.
 • Pokud životopis posíláte e-mailem, používejte formáty, které nezpůsobí problémy při otevírání. V průvodním e-mailu nepoužívejte čárky a háčky.
 • Zaměřit byste se měli na údaje související s prací, o kterou se ucházíte. Životopis je totiž jedním z klíčových nástrojů, kterými nabízíte svou práci. Je potřebné zdůraznit především to, v čem byla Vaše dosavadní práce přínosem pro zaměstnavatele. Pomůže mít na mysli cílovou oblast trhu práce, vyzdvihnout aktivity, úspěchy, důvody, proč zaměstnavatele těšilo s Vámi pracovat.
 • Nejvíce prostoru dejte poslednímu zaměstnání. Zaměstnavatele více zajímají současné zkušenosti, než znalosti získané ve Vašich pracovních začátcích.
 • Pokud jste během studia absolvovali studijní pobyt nebo pracovali při studiu, určitě to v životopise uveďte. Zaměstnavatelé mají rádi lidi s rozhledem.
 • Nezapomeňte uvést různé sebevzdělávací aktivity či zájmy, zejména pokud podporují Váš profesní cíl nebo ukazují Vaši inteligenci či rozhled.
 • Pokud od Vás vyžadují zaslání životopisu i v cizím jazyce, dejte si překlad ověřit odborníkem. Zároveň však počítejte s tím, že pokud Vás pozvou na pohovor, část pohovoru se pravděpodobně uskuteční v tomto cizím jazyce.
 • Nepište do životopisu nic, co by mohlo vzbudit pochybnosti, nebo co by mohlo vést k Vašemu vyřazení (například důvod, proč odcházíte od současného zaměstnavatele). Takovéto informace můžete poskytnout během pohovoru. Ze životopisu je vynechte.
 • Nepoužívejte zkratky. Profesionálním nebo technickým žargonem pište jen tehdy, pokud jde o jazyk relevantní k pozici, o kterou se ucházíte.
 • Neuvádějte informace, které nemají přímý vztah k Vašemu profesnímu cíli a které ho přímo nepodporují (například osobní informace).
 • Příliš nezdůrazňujte své vzdělání. Pokud pracujete déle než 5 let po ukončení školy, prodáváte svou práci, ne svůj akademický titul.
 • Nenechávejte mezi zaměstnáními časové mezery.

Neuvádějte nebezpečné zájmy (takové zájmy, které by mohly vést k pracovní neschopnosti, jako například bungee jumping, parašutismus).