Jak se stát odborníkem v leteckém průmyslu

Praxe

Podniky SČLP nabízí stáže, brigády a snížené pracovní úvazky studentům technických oborů, kteří mají zájem o kariérní rozvoj v oblasti leteckého průmyslu.

Konstruktér

K vykonávání povolání konstruktéra letecké techniky je třeba absolvovat vysokoškolské vzdělání zaměřené na letadlovou techniku:

Vysoká škola Fakulta Ústav/Katedra Název programu Druh studia
ČVUT Praha Strojní fakulta Ústav letecké techniky Dopravní technika pro zaměření LETADLOVÁ TECHNIKA Magisterské studium – po absolvování bude přiznán titul inženýr (Ing.)
VUT Brno Fakulta strojního inženýrství Letecký ústav Stavba letadel Magisterské studium – po absolvování bude přiznán titul inženýr (Ing.)

V případě obou výše uvedených studijních programů je nutné absolvovat bakalářský program zaměřený na strojírenství, například:

Vysoká škola Fakulta Název programu Obor Druh studia
ČVUT Praha Strojní fakulta Strojírenství Konstruování podporované počítačem Bakalářský – po absolvování bude přiznán titul bakalář (Bc.)
ČVUT Praha Strojní fakulta Teoretický základ strojního inženýrství ___ Bakalářský – po absolvování bude přiznán titul bakalář (Bc.)
VUT Brno Fakulta strojního inženýrství Strojní inženýrství ___ Bakalářský – po absolvování bude přiznán titul bakalář (Bc.)
VŠB Ostrava Strojní fakulta Strojírenství Konstrukce strojů a zařízení Bakalářský – po absolvování bude přiznán titul bakalář (Bc.)
ZČU Plzeň Strojní fakulta Strojní inženýrství ___ Bakalářský – po absolvování bude přiznán titul bakalář (Bc.)

Výpočtář

Vysoká škola Fakulta Ústav/Katedra Název programu Druh studia
ČVUT Praha Strojní fakulta Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Aplikovaná mechanika Magisterské studium – po absolvování bude přiznán titul inženýr (Ing.)
VUT Brno Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Inženýrská mechanika Magisterské studium – po absolvování bude přiznán titul inženýr (Ing.)

V případě obou výše uvedených studijních programů je nutné absolvovat bakalářský program zaměřený na strojírenství, například:

Vysoká škola Fakulta Název programu Obor Druh studia
ČVUT Praha Strojní fakulta Strojírenství Konstruování podporované počítačem Bakalářský – po absolvování bude přiznán titul bakalář (Bc.)
ČVUT Praha Strojní fakulta Teoretický základ strojního inženýrství ___ Bakalářský – po absolvování bude přiznán titul bakalář (Bc.)
VUT Brno Fakulta strojního inženýrství Strojní inženýrství ___ Bakalářský – po absolvování bude přiznán titul bakalář (Bc.)
VŠB Ostrava Strojní fakulta Strojírenství Konstrukce strojů a zařízení Bakalářský – po absolvování bude přiznán titul bakalář (Bc.)
ZČU Plzeň Strojní fakulta Strojní inženýrství ___ Bakalářský – po absolvování bude přiznán titul bakalář (Bc.)