Do Svazu vstoupil Letecký ústav VUT v Brně

24. května 2012 Svaz českého leteckého průmyslu má nového člena. Na květnovém zasedání přijal mezi své členy Letecký ústav Fakulty strojního inženýrství Vysokého technického učení v Brně. Zájem ústavu vstoupit do SČLP tlumočil ostatním členům doc. Juračka, ředitel Leteckého ústavu.

Letecký ústav FSI VUT v Brně je jedno z nejprestižnějších vědeckých pracovišť s leteckým zaměřením v České republice. Zabývá se vzděláváním v oblasti letectví, výzkumem a zkoušením letadel a letecké techniky. Mezi členy Svazu je Letecký ústav již pátou vzdělávací institucí. Svazu se tak daří naplňovat jednu ze svých hlavních priorit, tedy navazování spolupráce mezi leteckými výrobci a vysokými školami.

Napsat komentář