Případové studie

Na těchto stránkách přinášíme informace o členech SČLP, kteří se úspěšně posunuli z přesné strojírenské výroby do leteckého průmyslu.

 

Případová studie českých strojírenských podniků

Rostoucí uplatnění českých strojírenských firem v leteckém průmyslu vychází z jejich význačných charakteristik.

Charakteristiky českých strojírenských podniků

 • Zkušenosti vytvářené a předávané z generace na generaci
 • Schopnost aplikovat vysoce inovativní technická řešení
 • Schopnost neustále rozvíjet vlastní konstrukčně-technologické know-how
 • Tvůrčí přístup k řešení technických problémů a specifických potřeb zákazníků
 • Výrobky s vysokou úrovní funkčních a kvalitativních parametrů
 • Zájem zvyšovat kvalifikaci a investovat do moderních výrobních technologií, zdokonalovat řízení procesů a optimalizovat využívání veškerých zdrojů

STARTECH spol. s r.o.

Rodinná firma, která od roku 1996 začínala jako výrobce přesných kritických dílů pro speciální servomotory, elektronové mikroskopy, nanoúrovňové spektrometry a další vědecké přístroje, čímž získala schopnost obrábět speciální slitiny a materiály (Ti, Al, Ni, Inconel, Hastelloy, Duplex) a zavedla pokročilé softwarové nástroje, CAD/CAM systémy

Zahájení sériové výroby pro letecký průmysl v roce 2011 přineslo řadu změn:

 • společnost vstoupila do Svazu českého leteckého průmyslu (SČLP)
 • postupně investuje do pětiosých obráběcích center (dnes 9 strojů), měřících přístrojů
 • získává certifikace a osvědčení zákazníků pro leteckou výrobu (AS/EN 9100 rev. C)
 • celkový obrat roste z 2.9 mil. EUR (2009) na 5.8 mil. EUR (2012)
 • tržby za letecký průmysl se na celkovém obratu firmy podílí 9 %
 • počet zaměstnanců se zvýšil z 65 (2009) na 120 (2012)
 • 2011: zahájení sériové výroby regulace motoru H80
 • 2011: zahájení sériové výroby komponent brzdových systémů malých dopravních letounů
 • 2012: zahájení výroby dílů palubních kuchyněk pro letouny Airbus A320 a A330
 • 2012: výroba těles palivových čerpadel do letounu kategorie business jets
 • 2012: výroba mechanických komponent APU jednotek
 • 2012: výroba těles hydrauliky pro letouny Airbus A320 a A350
 • 2013: výroba skříní palubní elektroniky pro letoun Airbus A350

Výrobní závod společnosti STARTECH

Postřehy firmy STARTECH k jejímu vstupu a působení v leteckém průmyslu:

„Naše společnost byla v průběhu roku 2009 citelně zasažena celosvětovým hospodářským poklesem, kdy objem zakázek klesl bezmála o 40 %. Po vyhodnocení situace jsme se rozhodli naši společnost lépe stabilizovat a rozšířit zákaznické portfolio do dalších oborů, které lépe odolávají podobným výkyvům a hospodářským krizím, přičemž jako nejlepší se nám jevil obor letecký.

V průběhu roku 2010 se nám podařilo v podstatě skokově vylepšit náš systém řízení kvality tak, aby odpovídal požadavkům zákazníků z leteckého průmyslu (tj. byl kompatibilní zejména s normou EN/AS9100). Poté jsme zahájili marketingovou kampaň formou aktivního oslovování tradičních výrobců letecké techniky jak v České republice, tak i v zahraničí. Vyvrcholením této kampaně bylo přijetí naší společnosti do SČLP, kde se nám podařilo navázat další významné kontakty a získat další zakázky.

Náš úspěšný vstup do leteckého průmyslu byl náročný, neboť jsme museli od základů přepracovat většinu interních procesů a investovat nemalé finanční prostředky do nových výrobních a kontrolních technologií. Při zpětném ohlédnutí však rádi konstatujeme, že naše orientace na letecký průmysl byla šťastnou volbou – podíl letecké výroby na celkových tržbách společnosti utěšeně roste tempem zhruba 5 % ročně, přičemž aktuálně máme rozjednané další velké projekty, které by v následujících létech měly tento nárůst významně akcelerovat.

Společnost STARTECH se tak stává významným, v několika případech i strategickým dodavatelem pro nejvýznamnější světové společnosti pohybující se v leteckém a kosmickém průmyslu. Do budoucna plánujeme další velké investice (výstavba nových výrobních prostor, nákup nových technologií zejména v oblasti pětiosého frézování a multifunkčního obrábění), které nám umožní zvýšit podíl leteckého průmyslu na celkových tržbách na úroveň 25 – 30 %.“  (Jan Šildberger, STARTECH spol. s r.o.).

 

Znojemské strojírny

Jsou česká strojírenská firma, která od roku 1992 působí jako výrobce přesných obráběných dílů a montážních podskupin. Strategickou vizí společnosti je: „Být kvalitním a spolehlivým dodavatelem strojírenských dílů a zvyšovat schopnosti a kvalitu dodávek, neustále investovat do rozvoje výrobních technologií a procesů, našich zaměstnanců i podpory řízení na všech úrovních.“ Tato vize je dlouhodobě naplňována.

Znojemské strojírny zahájily sériovou výrobu pro letecký průmysl v roce 2003. Společnost je jedním ze zakládajících členů Svazu českého leteckého průmyslu (SČLP).

Charakteristiky působení v leteckém průmyslu:

 • průběžná realizace významných investic do strojového parku (nákup víceosých a multifunkčních obráběcích strojů), IT systémů a měřící a kontrolní techniky
 • rostoucí počet zaměstnanců (120 zaměstnanců v r. 2012)
 • podíl letecké výroby cca 32 % na celkovém obratu společnosti

Význam působení Znojemských strojíren v leteckém průmyslu:

 • Schopnost dodávat do této oblasti významně rozšiřuje portfolio odvětví jejich odběratelů
 • Letecký průmysl patří ke stabilnějšímu odvětví, zejména v posledních letech i v krátkodobém výhledu
 • Náročné požadavky na všeobecný rozvoj a inovace jsou v souladu se strategií společnosti
 • Rozvoj procesů pro vyšší potřeby letecké výroby přináší i vyšší kvalitu pro ostatní partnery

Naplňování požadavků na leteckou výrobu vede Znojemské strojírny k:

 • Průběžnému investování a tím neustálému udržování konkurenceschopnosti
 • Schopnosti nabídnout požadovanou kapacitu pro potřeby partnerů ze Svazu
 • Udržování a zlepšování výkonnosti ve všech parametrech fungování společnosti