Přehled členů

Členové Svazu jsou vnímáni pro svoji výkonnost a efektivitu výrobních procesů jako nepostradatelní partneři v dodavatelských řetězcích významných zahraničních firem. Společnosti sdružené v SČLP získaly kvalifikaci pro vývoj, výrobu a opravy letadlové techniky, která je prověřena leteckými certifikacemi a klíčovými partnery. Jejich technické a technologické schopnosti vycházejí z dlouhodobých zkušeností předávanými generacemi leteckých odborníků, zaběhnuté letecké „rutiny“ a z kooperačních programů.


AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

http://www.sclp.cz/wp-content/uploads/2011/08/aero.gif
 • Vedoucí představitel českého leteckého průmyslu
 • Letecká výroba od roku 1919
 • Partner OEM výrobců v oblasti aerostructures
 • Největší výrobce proudových cvičných letadel na světě
 • Vývoj konstrukce letadel a systémů

ATG s.r.o.

http://www.sclp.cz/wp-content/uploads/2011/08/atg.jpg
 • Poskytovatel komplexních služeb oblasti NDT
 • Zkoušení a vyhodnocení kvality materiálu, výrobků a konstrukčních celků
 • Vývoj, výroba zařízení a pomůcek pro NDT zkoušení

Bell Textron Prague, a.s.

 • Americký výrobce civilních i vojenských helikoptér a konvertoplánů
 • Evropská centrála firmy provádějící servis a podporu v oblasti údržby, oprav a konstrukčních úprav vrtulníků
 • Disponuje servisní a distribuční sítí po celé Evropě a zajišťuje tak údržbu a náhradní díly pro své evropské zákazníky

ČVUT Praha (Fakulta dopravní)

 • Ústav letadlové dopravy při Fakultě dopravní
 • Lídr v poskytování leteckého vzdělání na československém univerzitním trhu
 • Obory bakalářského studia: Profesionální pilot, Letecká doprava, Technologie údržby letadel
 • Magisterské studium: Provoz a řízení letecké dopravy

ČVUT Praha (Fakulta strojní)

 
 • Ústav letadlové techniky při Fakultě strojní
 • Výuka leteckých předmětů od r. 1929
 • Úzká spolupráce s průmyslem – AERO, GE Aviation

CHARVÁT AXL, a.s.

 • Dlouholeté zkušenosti v oblasti letecké výroby (od r. 1952)
 • Výroba a servis podvozků letadel
 • Výroba sestav záchranných systémů letadel a obrábění přesných dílů

Inženýrská akademie ČR

 • Podporuje technické vědy a technické školství
 • Vytváří mosty mezi výzkumem a realizační sférou
 • Člen International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences

Jihlavan a.s.

 • Založen r. 1952
 • Partner pro vývoj a výrobu leteckých hydraulických systémů
 • Dodal hydraulické přístroje do více než 10 000 letadel
 • Výroba součástí letadlových motorů a mechanismů dveří
 • BTP výroba hydraulických přístrojů pro A350, A400M, C295
 • Certifikované pracoviště NDT, povrchových úprav

LA Composite, s.r.o.

 • Vznikla v r. 1995 na základě dlouholetých zkušeností s testováním leteckých materiálů
 • Výroba kompozitů sekundární konstrukce a podsestav letadel
 • Poskytuje komplexní služby v oblasti kompozitních dílů
 • Od návrhu, vývoje, testování až po sériovou výrobu

LOM PRAHA s.p.

http://www.sclp.cz/wp-content/uploads/2012/11/lom.jpg
 • Tradiční letecký podnik počátky v r. 1915
 • Poskytuje generální opravy letadel, vrtulníků, let.motorů
 • Zajišťuje komplexní modernizaci a přestavby vrtulníků
 • Schopnost integrace palubních a zbraňových systémů
 • Certifikován ruskými konstrukčními kancelářemi MVZ Mil a OAO Klimov
 • Vývoj a výroba simulátorů a bezpilotních systémů
 • Zajišťuje výcvik pozemního personálu

LOM PRAHA TRADE a.s.

 • Dceřiná společnost státního podniku LOM PRAHA
 • Zaměřuje se na obchodování v oblasti údržby vrtulníků řady Mi (draků),
 • údržby motorů, reduktorů a jiných agregátů
 • Poskytuje výcvik leteckého i pozemního personálu
 • Zajišťuje náhradní díly pro údržbu vrtulníků a jejich agregátů

Lloyd’s Register Quality Assurance Česká republika


Nové_LRQA_BlueRGB_PositiveboxS
 • Součást skupiny Lloyd’s Register s tradicí od r. 1760
 • Spolupracuje se 42 000 klienty v 51 zemích světa
 • V ČR disponuje týmem leteckých odborníků
 • Poskytuje certifikační služby, výkonnostní audity a školení

maxmechanik s.r.o.

 • Dynamická firma specializující se na soustružené, vrtané a frézované díly
 • Zabývá se aviatikou, segmentem letecké obrany a přesným zpracování kovů i plastů
 • Švýcarští vlastníci a management firmy garantují partnerský přístup a spolupráci

Quittner & Schimek s.r.o.

 • Založena v r. 1991
 • Návrh a výroba kabelových a elektronických sestav
 • Montáž kruhových konektorů podle standardů MIL
 • Dceřiná společnost SQS Vláknová optika

Ray Service a.s.

 
 • Soukromá výrobně obchodní společnost, založená v r. 1994
 • Kompletní řešení v oblasti výroby kabelových svazků, elektromechanických celků, elektronických zařízení a dodávek kabelových komponent pro široké spektrum zákazníků
 • Prototypová a sériová výroba kabelových svazků (metalická, optická kabeláž)
 • Certifikace dle EN9100, AQAP2020 a EASA Part 21

Řízení letového provozu s.p.

 • Poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru České republiky a na českých letištích
 • Organizace a zajištění odborného výcviku a vzdělávání
 • Zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování služeb,
 • Poskytování letecké informační služby
 • Poskytování pátrací a záchranné služby
 • Organizace a řízení využívání vzdušného prostoru

Safran Cabin CZ s.r.o. 

 • Společnost je součástí skupiny Safran Cabin
 • Společnost zaměstnává 26 000 lidí v 80 lokalitách
 • Přední výrobce interiérů (palubních kuchyní) civilních letadel
 • Partner leteckých dopravců a výrobců letadel

Speel Praha s.r.o.

 • Dlouholeté zkušenosti v automatizaci a letecké diagnostice
 • Vývoj, výroba, testování palubních záznamových systémů
 • Integrace systémů záznamu dat pro letouny a vrtulníky
 • Vývoj univerzálního programového vybavení pro analýzu letových dat

Startech s.r.o.

 • Soukromá firma založená v r. 1996
 • Přesné CNC obrábění v kusové, malo- a středně- sériové výrobě, montáže podsestav i sestav.
 • Zkušenosti získané výrobou přesných dílů vědeckých přístrojů (elektronových mikroskopů, spektrometrů, atd.)
 • Výroba komponent leteckých motorů, servo a hydraulických systémů a skříní palubní elektroniky

VUT v Brně (Fakulta strojního inženýrství)

 • Letecký ústav Fakulty strojního inženýrství
 • Konstrukční návrhy letadel a jejich celků, aerodynamické analýzy, pevnostní analýzy, návrh a analýzy soustav letadel
 • Certifikovaná zkušebna letadlové techniky
 • Spoluřešitel vývoje letadel
 • Vlastní rodina experimentálních letounů VUT

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s (Katedra letecké dopravy)

 • Výchova odborníků pro potřeby letecké dopravy, letového provozu a leteckých podniků
 • Obory bakalářského studia: Letový provoz, Provoz a řízení letecké dopravy, Služby letecké dopravy, Provoz a řízení letecké dopravy – Letecké bezpilotní systémy
 • Obory magisterského studia: Management leteckých podniků
 • Teoretická příprava profesionálních pilotů
 • Spolupráce s leteckými podniky, školami a institucemi: ČSA, Lufthansa, ŘLP, AERO Vodochody, GE Aviation, VZLÚ Letňany, OCL MD, ÚCL, ÚZPLN, DSA, F-Air, LAA, VUT v Brně, UO v Brně, ČVUT v Praze a další

Univerzita Obrany (Fakulta vojenských technologií)

 • Vzdělává studenty v oblasti letadlové obranné techniky, raketových, radiolokačních, komunikačních a navigačních systémů
 • Organizuje mezinárodní konference v obranném průmyslu a spolupracuje s prestižními pracovišti v zahraničí

ZALL JIHLAVAN airplanes s.r.o.(Skyleader)

 • Vývoj, výroba a údržba lehkých letounů (kategorie UL a LSA)
 • Výroba leteckých dílů a podsestav
 • Výroba strukturních částí dveří pro dopravní letadla
 • Partner ve výzkumném projektu ENFICA

Znojemské strojírny s.r.o.

 • Firma s dvacetiletou tradicí – specialista na subdodávky a CNC obrábění
 • Osvědčený partner pro leteckou výrobu
 • Výroba komplexních dílů, podsestav a sestav
 • Zkušenosti s výrobou náročných dílců dle specifických potřeb zákazníka