Přehled členů

Členové Svazu jsou vnímáni pro svoji výkonnost a efektivitu výrobních procesů jako nepostradatelní partneři v dodavatelských řetězcích významných zahraničních firem.Společnosti získali kvalifikaci pro vývoj, výrobu a opravy letadlové techniky, která je prověřena leteckými certifikacemi a klíčovými partnery. Jejich technické a technologické schopnosti vycházejí z dlouhodobých zkušeností předávanými generacemi leteckých odborníků, zaběhnuté letecké „rutiny“ a z kooperačních programů.


AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

http://www.sclp.cz/wp-content/uploads/2011/08/aero.gif
 • Vedoucí představitel českého leteckého průmyslu
 • Letecká výroba od roku 1919
 • Partner OEM výrobců v oblasti aerostructures
 • Největší výrobce proudových cvičných letadel na světě
 • Vývoj konstrukce letadel a systémů

ATG s.r.o.

http://www.sclp.cz/wp-content/uploads/2011/08/atg.jpg
 • Poskytovatel komplexních služeb oblasti NDT
 • Zkoušení a vyhodnocení kvality materiálu, výrobků a konstrukčních celků
 • Vývoj, výroba zařízení a pomůcek pro NDT zkoušení

BEKO Engineering, spol. s.r.o.

 • Poskytovatel komplexních služeb v oblasti CAD/CAM/CAE
 • Zabývá se dodávkou a podporou PLM řešení CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA
 • Poskytování služeb v oblasti engineeringu a školících služeb CATIA, NX
 • Vyhodnocení kvality materiálu, výrobků a konstrukčních celků

Bell Helicopter Prague, a.s.

Color Bell Stacked logo
 • Americký výrobce civilních i vojenských helikoptéra konvertoplánů
 • Evropská centrála firmy provádějící servis a podporu v oblasti údržby, oprav a konstrukčních úprav vrtulníků
 • Disponuje servisní a distribuční sítí po celé Evropě a zajišťuje tak údržbu a náhradní díly pro své evropské zákazníky
 • Výuka leteckých předmětů od r.1929

ČVUT Praha (Fakulta strojní)

 • Ústav letadlové techniky při Fakultě strojní
 • Výuka leteckých předmětů od r.1929
 • Úzká spolupráce s průmyslem – AERO, GE Aviation

Česká letecká servisní a.s.

 
 • Integrace, inženýring, zástavby, prodej a servis avioniky
 • Společnost je certifikovaná podle EASA Part 21, Part 145, ISO 9001:2000 a AQAP 2110

Česká zbrojovka a.s.

 • Letecká divize reprezentuje výrobu dílů a sestav
 • Výroba převodovek letadlových motorů a ozubených kol
 • Zajišťuje povrchové a tepelné zpracování

Exova Metech, s.r.o.

Exova2_METECH_White_RGB
 • Jeden z největších dodavatelů kalibračních služeb v Evropě
 • Rozsáhlé zkušenosti a know-how v oblasti specializovaných kalibračních služeb pro letecký průmysl
 • Široký rozsah kalibrací elektricých veličin, RF, geometrie, kroutícího momentu, síly, teploty, tlaku, hmotnosti, průtoku a dalších parametrů
 • Laboratoře akreditovány dle ISO 17025 a certifikovány dle ISO 9001

Flying Academy s.r.o.

 • Přední letecká škola v České republice
 • Desítky vysoce kvalifikovaných pilotů každý rok
 • Mezinárodní letecká škola (CZ/ATO-014) vedená profesionálními piloty
 • Více než 10 let zkušeností v oblasti letectví

GE Aviation Czech s.r.o.

 • Součást GE Aviation, divize Business & General Aviation
 • Vývoj a výroba rodiny turbovrtulových letadlových motorů
 • V r. 2008 GEA převzalo výrobce letadlových motorů Walter
 • Navazuje na tradice 37.000 kusů let. motorů vyrobených v ČR od r. 1911

CHARVÁT AXL, a.s.

 
 • Dlouholeté zkušenosti v oblasti letecké výroby (r.1952)
 • Výroba a servis podvozků letadel
 • Výroba sestav záchranných systémů letadel a obrábění přesných dílů

Inženýrská akademie ČR

 • Podporuje technické vědy a technické školství
 • Vytváří mosty mezi výzkumem a realizační sférou
 • Člen International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences

Jihlavan a.s.

 • Založen r. 1952
 • Partner pro vývoj a výrobu leteckých hydraulických systémů
 • Dodal hydraulické přístroje do více než 10.000 letadel
 • Výroba součástí letadlových motorů a mechanismů dveří
 • BTP výroba hydraulických přístrojů pro A350, A400M, C295
 • Certifikované pracoviště NDT, povrchových úprav

LA Composite, s.r.o.

 • Vznikla v r. 1995 na základě dlouholetých zkušeností s testováním leteckých materiálů
 • Výroba kompozitů sekundární konstrukce a podsestav letadel
 • Poskytuje komplexní služby v oblasti kompozitních dílů
 • od návrhu, vývoje, testování až po sériovou výrobu

LOM Praha s.p.

http://www.sclp.cz/wp-content/uploads/2012/11/lom.jpg
 • tradiční letecký podnik počátky v r. 1915
 • poskytuje generální opravy letadel, vrtulníků, let.motorů
 • zajišťuje komplexní modernizaci a přestavby vrtulníků
 • schopnost integrace palubních a zbraňových systémů
 • certifikován ruskými konstrukčními kancelářemi MVZ Mil a OAO Klimov
 • vývoj a výroba simulátorů a bezpilotních systémů
 • zajišťuje výcvik pozemního personálu

Lloyd’s Register Quality Assurance Česká republika


Nové_LRQA_BlueRGB_PositiveboxS
 • součást skupiny Lloyd’s Register s tradicí od r. 1760
 • spolupracuje se 42.000 klienty v 51 zemích světa
 • v ČR disponuje týmem leteckých odborníků
 • poskytuje certifikační služby, výkonnostní audity a školení

maxmechanik s.r.o.

 • dynamická firma specializující se na soustružené, vrtané a frézované díly
 • zabývá se aviatikou, segmentem letecké obrany a přesným zpracování kovů i plastů
 • švýcarští vlastníci a management firmy garantují partnerský přístup a spolupráci

Quittner & Schimek s.r.o.

 • založena v r.1991
 • návrh a výroba kabelových a elektronických sestav
 • montáž kruhových konektorů podle standardů MIL
 • dceřinná společnost SQS Vláknová optika

Ray Service a.s.

 
 • Soukromá výrobně obchodní společnost, založená v r. 1994
 • Kompletní řešení v oblasti výroby kabelových svazků, elektromechanických celků, elektronických zařízení a dodávek kabelových komponent pro široké spektrum zákazníků
 • Prototypová a sériová výroba kabelových svazků (metalická, optická kabeláž)
 • Certifikace dle EN9100, AQAP2020 a EASA Part 21

Řízení letového provozu s.p.

 • poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru České republiky a na českých letištích
 • organizace a zajištění odborného výcviku a vzdělávání
 • zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování služeb,
 • poskytování letecké informační služby,
 • poskytování pátrací a záchranné služby,
 • organizace a řízení využívání vzdušného prostoru,

Saab Czech s.r.o.

 • součást firmy Saab AB, divize Training and Simulations
 • vývoj a výroba vojenských i civilních simulátorů dle požadavku zákazníka, včetně leteckých a Air traffic control simulátorů

Skyleader Aircraft (Jihlavan airplanes s.r.o.)

 • vývoj, výroba a údržba lehkých letounů (kategorie UL a LSA)
 • výroba leteckých dílů a podsestav
 • výroba strukturních částí dveří pro dopravní letadla
 • partner ve výzkumném projektu ENFICA

Speel Praha s.r.o.

 • dlouholeté zkušenosti v automatizaci a letecké diagnostice
 • vývoj, výroba, testování palubních záznamových systémů
 • integrace systémů záznamu dat pro letouny a vrtulníky
 • vývoj univerzálního programového vybavení pro analýzu letových dat

Startech s.r.o.

 • soukromá firma založená v r. 1996
 • přesné CNC obrábění v kusové, malo- a středně- sériové výrobě, montáže podsestav i sestav.
 • zkušenosti získané výrobou přesných dílů vědeckých přístrojů (elektronových mikroskopů, spektrometrů, atd.)
 • výroba komponent leteckých motorů, servo a hydraulických systémů a skříní palubní elektroniky

VUT v Brně (Fakulta strojního inženýrství)

 • Letecký ústav Fakulty strojního inženýrství
 • konstrukční návrhy letadel a jejich celků, aerodynamické analýzy, pevnostní analýzy, návrh a analýzy soustav letadel
 • certifikovaná zkušebna letadlové techniky
 • spoluřešitel vývoje letadel
 • vlastní rodina experimentálních letounů VUT

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s

 • jedna z nejstarších soukromých VŠ v ČR
 • nabízí studijní programy v oblasti letecké dopravy
 • programy jsou zaměřeny na management a provoz

Univerzita Obrany (Fakulta vojenských technologií)

 • vzdělává studenty v oblasti letadlové obranné techniky, raketových, radiolokačních, komunikačních a navigačních systémů
 • organizuje mezinárodní konference v obranném průmyslu a spolupracuje s prestižními pracovišti v zahraničí

Znojemské strojírny s.r.o.

 • firma s 20ti letou tradicí – specialista na subdodávky a CNC obrábění
 • osvědčený partner pro leteckou výrobu
 • výroba komplexních dílů, podsestav a sestav
 • zkušenosti s výrobou náročných dílců dle specifických potřeb zákazníka

Zodiac Galleys Europe s.r.o.

 • Součást Zodiac Aerospace
 • Společnost zaměstnává 26.000 lidí v 80 lokalitách
 • Přední výrobce interiéru (palubních kuchyní) civilních letadel
 • Partner leteckých dopravců a výrobců letadel