Český letecký průmysl pod jednou střechou

Letecký a kosmický průmysl v České republice bude nově sdružen pod jedinou organizací. Členové Svazu českého leteckého průmyslu (SČLP) a Asociace leteckých a kosmických výrobců dokončili rok připravovaný vznik společné Asociace leteckého a kosmického průmyslu (ALKP).

Rozhodující krok učinili členové obou původních zapsaných spolků na členské schůzi Asociace leteckého a kosmického průmyslu konané 8. listopadu 2022 v Humpolci. V novém seskupení členů byly zvoleny orgány ALKP.

V návaznosti na rozšíření členské základny a nové organizační uspořádání ALKP rozhodla valná hromada Svazu českého leteckého průmyslu uspořádaná 18. listopadu 2022 o likvidaci SČLP k 1. lednu 2023. Svaz českého leteckého průmyslu proto v současné době již nevykonává žádnou činnost. Likvidátorkou spolku byla jmenována Alice Justina Undus. Výmaz z rejstříku spolků očekáváme v první polovině roku 2023.

Děkujeme všem členům Svazu českého leteckého průmyslu za aktivní působení v SČLP, za jejich spolupráci a chuť dále posouvat český letecký průmysl a za přispění k řešení problémů českého letectví i vzdělávání v souvisejících oborech. Věříme, že jednotný postup pod hlavičkou ALKP umožní českým leteckým společnostem i výzkumným a vzdělávacím institucím úspěšně prosazovat zájmy českého leteckého průmyslu, dále ho rozvíjet a navazovat na bohatou tradici tohoto odvětví v České republice.

Napsat komentář