Aero získalo první místo v soutěži Zaměstnavatel regionu 2013

AERO Vodochody AEROSPACE zvítězilo v 11. ročníku soutěže Sodexo Zaměstnavatel
regionu 2013 v kategorii do 5000 zaměstnanců.

Po loňském druhém místě v soutěži Český patron se tak Aero dočkalo dalšího
významného ocenění svého přístupu k zaměstnancům a vytváření nových pracovních míst. „Ocenění si velmi vážíme. Společnost i v dnešní době bude nadále vytvářet nová pracovní místa, nabízet uplatnění na unikátních mezinárodních projektech a investovat do rozvoje zaměstnanců,“ řekl Tomáš Vlček, ředitel pro lidské zdroje AERO Vodochody AEROSPACE.

Aero se může pochlubit vysokou úrovní systému dalšího vzdělávání zaměstnanců i
intenzivní spoluprací se středními a vysokými školami na regionální i celorepublikové úrovni. Spolupráce s vysokými školami je také jednou z priorit Svazu českého leteckého průmyslu, jehož je Aero zakládajícím členem.

Aero dlouhodobě vytváří pracovní místa v rámci stávajících i nových výrobních
programů. Jen v roce 2012 přijalo více než 200 lidí zejména kvalifikovaných dělnických a technických profesí. V letošním roce předpokládá vytvoření dalších sedmdesáti pracovních míst.

Soutěž Sodexo Zaměstnavatel regionu organizuje Klub zaměstnavatelů pod odbornou
záštitou PricewaterhouseCoopers. Mezi posuzovaná kritéria patří finanční výsledky společnosti, vývoj počtu zaměstnanců a nově vytvořených pracovních míst, systém vzdělávání či spolupráce s krajem a školami.

Po loňském druhém místě v soutěži Český patron se tak Aero dočkalo dalšího
významného ocenění svého přístupu k zaměstnancům a vytváření nových
pracovních míst. „Ocenění si velmi vážíme. Společnost i v dnešní době bude
nadále vytvářet nová pracovní místa, nabízet uplatnění na unikátních
mezinárodních projektech a investovat do rozvoje zaměstnanců,“ řekl Tomáš
Vlček, ředitel pro lidské zdroje AERO Vodochody AEROSPACE.

Aero se může pochlubit vysokou úrovní systému dalšího vzdělávání zaměstnanců i
intenzivní spoluprací se středními a vysokými školami na regionální i
celorepublikové úrovni. Spolupráce s vysokými školami je také jednou
z priorit Svazu českého leteckého průmyslu, jehož je Aero zakládajícím
členem.

Aero dlouhodobě vytváří pracovní místa v rámci stávajících i nových výrobních
programů. Jen v roce 2012 přijalo více než 200 lidí zejména
kvalifikovaných dělnických a technických profesí. V letošním roce
předpokládá vytvoření dalších sedmdesáti pracovních míst.

Soutěž Sodexo Zaměstnavatel regionu organizuje Klub zaměstnavatelů pod odbornou záštitou PricewaterhouseCoopers.
Mezi posuzovaná kritéria patří finanční výsledky společnosti, vývoj počtu
zaměstnanců a nově vytvořených pracovních míst, systém vzdělávání či spolupráce
s krajem a školami.

Napsat komentář