27. června 2018 proběhne další Kulatý stůl SČLP mezi univerzitami, studenty a zástupci firem

Další zasedání Kulatý stůl mezi univerzitami, studenty a zástupci HR členských firem SČLP proběhne na Ústavu letecké dopravy Fakulty dopravní ČVUT v Praze a to ve středu 27. června. Akce začne až po poledni ve 13:30, předpokládaná délka zasedání je 3 hodiny. Nosnými tématy budou:

1) Státní financování studia leteckých oborů (koeficient ekonomické náročnosti pro letecké obory vs. finanční náročnost výuky, forma podpory státem atp.)
2) Profil studenta a profesní specializace na jednotlivých univerzitách
3) Systematická podpora výuky ze strany průmyslových partnerů

Vzhledem k vybraným tématům žádáme všechny zástupce univerzit, aby si našli čas a na toto zasedání dorazili.  Také si prosíme připravte krátkou prezentaci (bohatě stačí slovní) na téma profil studenta – na co se zaměřujete ve výuce, jaké jsou dovednosti absolventa, podměty ke zlepšení atd.

K bodu č. 2 prosíme všechny zástupce z firem, aby si připravili zpětnou vazbu pro univerzity – Čeho si ceníte na absolventech členských univerzit? Vidíte rozdíly mezi jednotlivými univerzitami, nebo je to otázka jednotlivců? V čem naopak vidíte prostor pro zlepšení? Pokud možno, vzneste tento dotaz i u kolegů, kteří s absolventy spolupracují. Aby se dostalo na všechny, pojmeme toto téma formou klasického kolečka (každý maximálně 5 min ústní prezentace).

Výstupy ze zasedání zpracujeme a podáme jako návrh pro MŠMT. Harmonogram zasedání můžete očekávat začátkem června. Svoji účast prosím potvrďte na email vojtech.maly@sclp.cz.

Vojtěch Malý, koordinátor SČLP

Napsat komentář